Takaharu Hayashi

Takaharu Hayashi

Minato-ku, Tokyo, Japan